ana sayfa | iletişim 

Koç Burcu


 
 

 


OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI

Şifre: Etkinlik, atılganlık, kendine aşırı güven ve acelecilik.


Koç'ların olumlu huyları : Serüvenci atılımcı, cesur, çok enerjik, özgürlüğüne düşkün, yaklaşımlarında dolambaçsız.


Koç'ların olumsuz huyları :Bencil , kendini ön planda tutan atılgan , çabuk sinirlenen, hicivci, kavgacı, kaba


YÜKSELEN KOÇ BURCUNUN VERDİĞİ KİŞİLİK

Yükselen koç burcunda doğan kişiler çık hareketli ve enerjiktirler. Düşüncelerini zaman kaybetmeden uygulamak isteyeceklerdir. Atılgandırlar dır, fakat bu atılganlıkları yüzünden önlerine çıkan bazı engelleri görmemeleri de kaçınılmazdır. Bu yüzden sık sık üzülebilirler.

Bir işe başladıkları zaman onları destekleyen arkadaşları da olursa yapabileceklerinin en iyisini yaparlar. Sırlarını başkalarına söylemez, bir general gibi kendi savaş planlarını başkalarının eline vermezler. Güçlü bir iradeleri vardır. Aynı zamanda verimli, çalışkan, ne istediğini bilen ve tutku ile istedikleri şeyi elde etmek için çalışan kişilerdir. Kinci değildirlerdir. Sporu severler. Zaten bedenleri de bunu açıkça kanıtlar.

Kolaylıkla mal mülk sahibi olurlar. Paralarını bankaya yatırıp faizini almak yerine işleterek çoğaltmayı tercih ederler. Pazarlık etmesini iyi becerirler.

Çok heyecanlıdırlar. O kadar çabuk düşünürler ki bunu sözcüklere dökmekte zorluk çektikleri de olur. Kimi zaman bu yüzden kekelerler bile. Aydın ve ileri düşünceli bir kişi olarak tanınmak isterler. Her topluluğa girip çıkmak onlar için gereklidir sanki . gittiklere yerlere ateşli ateşli konuşur ve tartışırlar.

Yuvalarına düşkündürlerdir. Anneleri ya da kendilerine yakın buldukları bir aile büyüğü onlar için büyük önem taşır. Geleneklerine bağlıdırlar. Eski anılarını sık sık özlemle anarlar. Evlerini rahat ve yaşanır bir duruma getirmek için ellerinden geleni yaparlar.

Kendilerini göstermeye, başkalarının hayranlığını kazanmaya büyük önem verirler. Koç burcuna özgü dik başlılıkları yüzünden sık sık çevrelerindekilerle tartışır, onları sindirmeye uğraşırlar. Övülmeye değer başarıları kazanırlar, fakat gerçekte peşinde oldukları şey övgülerdir. Sanat çalışmalarında delişmen enerjileri yararlı olabilir.

Çok çalışkan oldukları söylenemez ama sürekli bir çalışma içinde oldukları bir gerçektir. Üstlerine aldıkları işleri en ince ayrıntısına de inceler ve düzenli çalışır. Sağlıklarına düşkündürlerdir.

Yaşantılarını birisi ile paylaşmak zorunda hissederler. Eşlerinin kendilerine hayranlık duymaları onları ruhsal açıdan doyurur. Uyumlu huzur dolu bir yaşam onlar için çok önemlidir. Ara sıra sert çıkışlar yapmaları aradıkları uyumu bozabilir. Fazla duygusal oldukları gençlik anında aşık olur ve evlenirler. Sonuç uyuşmazlık olur doğal olarak. Kendilerinin son derece sert oldukları halde barış ve huzursuzluktan yanadır.

Sevgide duygulara önem verirler, fakat bu duyguları dışa vurmaktan sakınırlar. Aşırı kıskanç olabilirler, bu da onların kıyımına neden olabilir. Miras ve vasiyetnamelerle ilgili sorunları olabilir. Genellikle sakladıkları birçok sırları olur.

Dış görünüşte dinlerine bağlı, filozofça olmalarına karşın gerekte böyle değildirler. Er zaman akıllarını geliştirmeye bakarlar. Çok zekidirler, ve şaşırtıcı buluşları vardır, fakat bu bilgileri kendi yararlarına kullanırlar. başka toplumları tanımlamak, yeni düşüncelerle karşı karşıya elek hoşlarına gider.

Koç burcunun bağışladığı örgütlenme yeteneği yardımıyla işleri yolunda gidecek, büyük olasılıkla şirketlerde söz sahibi olacaklardır. Çalışma yöntemleri eski olduğu halde işe tutkuyla sarılmaları başarıyı getirecektir. Dayanıklıdırlar ve başkalarının sorumluluğunu almayı severler. bağımsızlıklarına çok düşkün oldukları için kendilerine arkadaş seçerken çok titiz davranırlar. Grup çalışmalarında özellikle gençlerle yapılan çalışalar da başarılıdırlar zihinleri yeniliklerden yana işler.

Yapacakları işte en doğrusunu bulma yetenekleri vardır. Bazı huylarını bastırıp gizlemek gereğini duyarlar. Yalnız kalıp kendilerini dinlemeye gerek duyar, ancak buna pek yanaşmazlar. Bilinç altındaki bu karmaşık duygular onları sürekli rahatsız eder.


 

 

KAREKTERİ


gurubunuz : Ateş

Uğurlu gününüz : Salı

Uğurlu sayınız : 9

Uğurlu taşınız : Pırlanta

Uğurlu renkleriniz : Ateş kırmızısı, nar çiçeği, al

Uğurlu çiçekleriniz : Lale, gelincik, papatya

Uğurlu kokunlarınız : Manolya, lavanta çiçeği

Uğurlu müzik : Hızlı tempolu parçalar ve marşlar

En bilirgin özelliğiniz : Cesaret

En büyük emeliniz : Zafer

En büyük hatanız : Acelecilik

En büyük arzunuz : Liderlik


Koç burçlar kuşağının ilk burcu olup, Koç'lar hareketlilikleri ve enerjik oluşları ile tanınırlar. Koç burcunu tanımlayan cümle BEN dir. Bu burcun etkisi altında doğan insanlar coşkun , yaşamayı seven, canlı atılgan kişilerdir. Dış görünüşte çok pratik, düşünceleri yaşadıkları ortamla çok uyumludur. Yaratıcı bir merak sahibidirler. Sürekli olarak oyalanabilecek yeni serüvenler ve girişimler peşinde koşarlar. Atılgan olmakla birlikte amaçsız değildirler. Kendilerini eylemle kanıtlamak isterler, düşünmek onlara yetmez. Harekete geçmeden önce düşünmek alışkanlığını edinirse enerjik yaradılışları yardımıyla üretken olur, daha fazla şey yapabilirler. Yaşamdan ne istediğini bilir, onun peşinde koşarlar. Sabırsızlıkları ve öğüt dinlemez yaradılışları

Yüzünden zaman zaman güç duruma düşer, başladıkları işi çoğu kez bitiremeden bırakırlar.

Yeni şeylere başlamaya bayılır, fırsatları daha iyi değerlendirirler. Yaptıkları başkaları tarafından onaylanması onlar için çok önemlidir .Çabuk saldırıya geçer patavatsızca dahası kavga edercesine konuşurlar. Konuşmaları akıcı olmasına karşın konuyu abartır, gerçeği değiştirirler. Anlattıkları dinleyiciye çekici bir biçime sokmak için hayal güçleri ile olaya renk katarlar. Bu yüzden de hiç iyi diplomat olamazlar. Saflıkla pöhpöhlenmeye bayılırlar, ancak övgünün içten olmadığını anlayınca yıkılırlar.


Dürüstçe eleştirilmediklerini anlarlarsa işlerini bırakır, bazen de öç almaya kalkarlar. Hareket etmek onlar için planda geldiğinden kısıtlanmaktan nefret ederler.


Amaçlarına ulaşma konusunda çok tutundurlar. Bu yüzen her şeyi bir anda yitirebilirler. Dik kafalı olduklarından nedenler konusunda konuşmak istemezler. Olaylar onlara uyacak şekilde gelişmez ise sinirli ve huysuz olurlar.

Çabuk öfkelenir fakat çabuk yatışırlar, ancak olumsuz Koç'lar öfkelerini uzun süre korurlar

Başkalarına yardım etmeyi severlerse de temelde çok bencildirler. Yardımı sadece sahnenin ortasında kalabilmek amacıyla yaparlar. Bencilliklerini çeşitli şekilde ortaya koyabilirler. Örneğin, kötü bir yalancı olabilmelerine karşın ufak bir zahmete katlanmamak için pervasızca yalan söyleyebilirler. Yine de onları kolayca duygulandırabilirsiniz.

Her zaman gergin ve huzursuzdurlar. Zor koşullara istediklerini elde edinceye kadar katlanabilirler. Tehlikeden korkmaz, kendilerini kolayca tehlikeye atabilirler. Ya cesaret madalyası kazanır ya da yalnızca dikkatsiz ve tehlikeli bir sürücü olmakla ün salarlar. Yaşamayı sevdikleri için birinci olmak, herşeyin en iyisini yapmak isterler. Servet ve rahatlıktan çok ün peşinde koşarlar.

Söz sahibi olmak için mantık ve diplomasi yerine zor kullanabilirler. Tutkularının yanı sıra eğitimden, deneyden yoksun iseler çok aptal görünebilirler. Yenilgiyi hiç kabul etmediklerinden başarısızlıktan yılmaz, yeni serüvenlere atılmaktan çekinmezler. Kendilerini yeterince özgür hissediyorsalar hem işlerinde hem de kişisel ilişkilerinde daha uyumlu davranırlar.

Koç burcunda doğan kişiler her şeyi daha çabuk kavrayıp zaman zaman hiciv yapar ve hiç olmayacak yerde herkesi güldürürler. Ancak hızları onlar için bir tehlikedir çünkü konudan konuya atlar ve bir mantık dizisi kullanmazlar. Doğum haritasında Merküri Balık bucuna düşmüşse daha yavaş düşünürler, fakat tepkileri yine hızlıdır. Unutkan olabilirler ve şaşırırlar. Karasızlarından ötürü bazen aptal bir görünüş alabilirler. Cinsel çekiciliklerini göstermeyi severler.

Koç burcunda doğanlar iyi bir ruh doktoru, maden işçisi, kaşif, mühendis, itfaiyeci, silah yapımcısı, dişçi ve profesyonel sporcu olabilirler. Yavaş , dingin ve güvenli işleri sevmezler. Yarışmayı gerektiren işlerde, gürültülü bir ortamda hele de sorumlu bir konumda iseler , içgüdülerini kullanarak çok başarılı olurlar.

Koçlar önce ben dedikleri gibi önce benim çocuğum derler. En büyük yanlışları ise çocuklarının okulda başarılı olması için zorlamalarıdır.

Koç burcunda doğan çocuklar enerji doludurlar. disipline karşı gelirler ama disiplin onlar için çok önemlidir. Ders çalışmak için yeterli sabırları olmadığından hemen oyuna koşarlar. Karneleri tembellik, dikkatsizlik ve ilgisizliklerini gösterir fakat pratik yolunu buldukları zaman enerjileri onlara yardımcı olur.

      

 

 

 

 
Uyarı : (!!!) Herhangi bir ortamda gerek Resimlerimizin gerekse site içeriğimizin, izinsiz kullanılmasi halinde gerekli tüm yasal işlemlere başvurulacaktır.
Web sitemiz sayın Necdet TEPE tarafindan tasarlanmıştır.

http://www.sevdacicek.com    http://www.karayakuplular.tr.gg  )

IP Adresiniz: 3.231.212.98

Hava Durumu 
 
Karayakup köyü için yapılan bu site çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Pek iyi
İyi
Normal
Kötü
Çok kötü
 
 

 
 
Karayakup köyü derneği çalışmalarını nasıl buluyorsunuz
Çok Başarılı
İyi
Orta
Vasat
Vasatın Altında
 
 

Ziyaret İstatistiği
Bugün : 354
Dün : 399
Toplam : 2.155.353
15.12.2019 18:35:45

Ziyaretçi Defteri
Adınız Soyadınız *
E-mail adresiniz *
Mesajınız *